Legământ pentru viitor

Lucrurile stau așa: suntem în punctul în care, în România, este o nevoie acută de educație inteligentă. Este nevoie de medii de învățare SMART și nu doar pentru că acest cuvânt ’’dă bine’’, ci pentru că aceste medii sunt eficiente și angajate.

Nu putem să mai întoarcem capul și să ne facem că nu știm că, pentru a acționa local, viitoarele generații trebuie să gândească global, să înțeleagă esența lumii moderne dincolo de limitele personale. Suntem în punctul în care trebuie să construim un plan solid, pe următoarele decenii, care să aibă drept scop final pregătirea tinerilor pentru o piață a muncii bazată pe învățare și inovație continuă.

Chiar dacă orașul nostru își caută încă, molcom și mândru, identitatea, comunitatea clujeană este suficient de matură încât să-și identifice nevoile pe următorii ani și să gândească strategii pe termen lung.

Comunitatea a avut o prima încercare de a se impune, prin delegare de responsabilitate, la nivel național: candidatura la titlul de Capitală Culturală Europeană 2021. Zeci de instituții și organizații locale au fost implicate în proiect, o sumă și angajante. importantă de bani a fost cheltuită. Nu am fost însă noi cei aleși. 

Dar asta nu înseamnă să ne dăm bătuți. Suntem o comunitate care putem și cu siguranță știm să construim împreună un viitor educat. Vom începe cu fondul – RezervaTare, după care vom defini forma – Edutecha. Vom regândi educația pentru ca genera iile care ne vor urma să aibă viitorul asigurat. Vom face lucrurile în așa fel încât să fim acel exemplu din societatea românească care va dovedi că se poate.

Cine suntem

Suntem printre cele mai active organiza ii clujene în direcția strângerii de fonduri pentru comunitate și în punerea în legătură a donatorilor cu proiectele Clujului. 

Credem într-o comunitate cu viziune, care generează o schimbare pozitivă și sustenabilă, bogată în diversitate, unită în angajamentul de a crea împreună un Cluj activ, integru, generos și prosper. 

Realizări 

  • 3.225.000 lei acordați ca finanțări nerambursabile și burse 
  • 443 inițiative 
  • 267 burse pentru copii, adolescenți și tineri 
  • 11 ani de activitate

 

 Ce am realizat timp de 11 ani

Swimathon – cea mai mare platformă de strângere de fonduri prin înot, la nivel local și național, prin care comunitatea se întâlnește, interacționează și se implică în strângerea de fonduri pentru proiectele pe care le consideră relevante 789.181 lei acordați 96 proiecte
• 1.819 înotători și ambasadori
• 10.600 susținători
• 150 voluntari

Fondul YouthBank – un program derulat de tineri pentru tineri, cu multiple mecanisme și evenimente speciale de strângere de fonduri,
prin contribuții de la donatori individuali și companii, pentru ca liceenii clujeni să se poată implica în comunitate și să răspundă acelor nevoi pe care le consideră relevante pentru aceasta
• 176.893 lei acordați
• 92 proiecte
• 28.307 beneficiari

Fondul Științescu Cluj 2016 + Fondul Științescu Cluj 2019 – SMART Education – susține educația STE(A)M care-i încurajează pe cei pasionați să le arate copiilor – prin experiment, activități practice și joc – acea latură a disciplinelor științifice care cu greu poate fi descrisă în manuale
• 126.000 lei acordați
• 12 proiecte
• 8 școli
• 3 ONG-uri
• 500 de beneficiari – elevi

65+reActiv – un program a cărui obiectiv principal este prelungirea vieții active a persoanelor vârstnice prin implicare voluntară și civism
• 21.659 lei investiți în construirea programului
• 122 de beneficiari, cu vârste cuprinse între 58 și 92 de ani, care au participat la construirea programului
• 8000 lei strânși din donații și sponsorizări pentru 2020,
• 30000 lei acordați (estimare)

Cercul de donatori Cluj – un mecanism de strângere de fonduri care vizează în principal donatorii individuali, prin care grupuri de donatori propun proiecte din domenii diferite și se reunesc pentru a le susține
• 162.749 lei acordați
• 21 proiecte finanțate

Grădina Verde de la Grădi – un program susținut de compania Terapia Ranbaxymenit să “înverzească”, să transforme un proiect într-un comportament
• 105.000 lei acordați
• 21 proiecte
• 15 grădinițe

Com’On – primul demers de bugetare participativă pentru tineret din România prin susținerea unor inițiative originale de dezvoltare comunitară avansate de echipe informale de tineri clujeni
• 1.010.000 lei acordați
• peste 100 de proiecte

Fondul Lidl pentru Bonțida – un fond numit inițiat de Lidl dedicat construirii unui spațiu comunitar în curtea școlii și proximitatea Castelului Banffy din Bonțida
• 244.000 lei acordați
• un proiect implementat

Fondul ‘’Împreună pentru SIMO’’ – un fond numit inițiat de un grup de prieteni ai Simonei Copil, persoane fizice și juridice, din care au fost acoperite o parte din costurile unor intervenții medicale complexe, realizate în țară și străinătate
• 76.600 lei acordați
• un beneficiar

Programul de Burse – un fond constituit din donații individuale și sponsorizări, pentru susținerea elevilor cu rezultate școlare bune dar cu resurse financiare limitate să continue studiile într-o instituție de învățământ preuniversitar din județul Cluj
• 270.401 lei acordați
• 156 de beneficiari

Fondul LORAND pentru FERDINAND – un fond numit inițiat de Lorand Soares Szasz pentru susținerea unei familii monoparentale, prin acordarea unei burse (timp de doi ani) elevului Ajtai Horia Alexandru, unul dintre cei patru copii ai lui Ajtai Ferdinand
• 22.875 lei strânși din donații
• 182 donatori
• 9.900 lei acordați (pentru primul an)
• 12 burse
• un beneficiar – elev

Fondul „Litoralul Românesc” – cel mai recent fond numit inițiat de SC Creative Eye SRL, la propunerea voluntarului Remus Ovidiu Rostaș, pentru susținerea copiilor elevi din familii defavorizate, din comunitățile Nicula, Gherla, Iara și Băișoara
• 13.000 lei acordați (sub formă de ghiozdane și rechizite)
• 3 școli
• 122 de beneficiari – elevi

Ce ne propunem pentru următorii 10 ani

Să ne unim forțele pentru a constitui primul fond de rezervă dedicat educației SMART din România: RezervaTare 

Acest fond va avea ca finalitate un proiect inovator: Edutecha Project – locul în care cererea de performanță în educație se întâlnește, prin intermediul artelor, cu oferta premium a mediului de afaceri.

RezervaTare: un legământ, o promisiune, o moştenire in perioada 2019-2021, Fundaţia Comunitară Cluj va desfăşura o amplă campanie de strângere a cel puţin 150.000 USD pentru Fondul RezervaTare. in următorii ani, prin plasamente sigure, acest fond va creşte, astfel ca la maturitate să ajungă la 200.000 USD. În momentul în care Fondul RezervaTare va fi constituit, Romanian-American Foundation şi Charles Stewart Mott Foundation vor dubla (matching) parte din suma pe care Fundaţia Comunitară Cluj o va genera din comunitate, cel puţin 100.000 USD, care se vor constitui într-un fond de rezervă pentru a asigura prezenţa organizaţiei în comunitate peste decenii. Fondul va fi depozitat într-un cont de tip escrow care oferă garanţie totală asupra integrităţii fondului. Un comitet format din 5 persoane/entităţi, din care puteţi face parte, va veghea ca acest fond să fie folosit aşa cum am promis.

Edutecha Project:
pentru copii şi educaţia lor, pentru noi toţi.
Dorinţa noastră este ca generaţiile viitoare să fie pregătite pentru o lume în permanentă schimbare şi să poată accesa o piaţă a muncii bazată pe învăţare şi inovaţie continuă. În acest sens, vom aduce la un loc companii locale sau internaţionale şi instituţii publice precum Primăria Cluj-Napoca, Universitatea Babes-Bolyai şi Universitatea Tehnică.

Cum vom face

Obiective
• să implicăm 12 lideri de opinie din comunităţile clujeană, românească si europeană în susţinerea programului RezervaTare
• să promovăm public programul cu ajutorul unui grup de 5 susţinători
• să informăm 5.000 de persoane despre RezervaTare, Edutecha Project şi educaţia SMART
• să organizăm două evenimente de fundraising
• să constituim un Comitet de veghere şi administrare a fondului
• să atragem, în primul an, donaţii şi sponsorizări în valoare de 50.000 USD din comunitatea clujeană, românească, europeană

Comunicare
• vom iniţia parteneriate media cu publicaţii locale şi naţionale
• vom crea un site dedicat programului RezervaTare şi vom fi prezenţi în mod constant in mediul online
• vom organiza evenimente de fundraising care vor fi promovate pe toate suporturile de comunicare proprii
• vom derula o campanie activă de PR în scopul generării de articole în media locală si naţională
(presă scrisă, radio, TV)

Fii partenerul nostru

Comunitatea clujeană se află în punctul în care işi poate identifica nevoile pe următorii ani şi este capabilă să stabilească un plan solid, aplicabil pe următoarele decenii. Avem credinţa că noi, împreună, ne putem constitui, din acest punct de vedere, într-un punct de reper, un exemplu şi un imbold pentru întreaga societatea românească.
Te invităm să ni te alături în efortul de a crea fondul RezervaTare şi de a transforma treptat educaţia publică formală în educaţie SMART.

Plată prin debit direct

0 formă de donaţie repetitivă şi constantă, prin care donatorul se angajează să plătească lunar o sumă fixă, prin debitarea automată a contului, la o dată prestabilită, pe o perioadă de timp, cu posibilitatea de a fi întreruptă oricând, la solicitarea donatorului.

Plată prin bancă

Depunere în numerar sau transfer.
Date bancare: Fundaţia Comunitară Cluj, Cluj-Napoca, R079RNCB0106145915270010 Banca Comercială Română

Meniu